เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

ตัวแปรประเภท int,integer คืออะไร,int คือ 107 ครั้ง

  13/07/2014  

int,integer,การเขียนโปรแกรม

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopตัวแปรประเภท int,integer คืออะไร ?


 เนื้อหานี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม(Programming) ซึ่งต่อจากตอนที่แล้ว ซึ่งได้พูดถึงเรื่อง ตัวแปรประเภท Boolean ไว้ 
คราวนี้มาพูดถึง ตัวแปร ที่ใช้กันบ่อยมากในการเขียนโปรแกรม(Programming) อีกตัวนึงครับ 

int

 (อ่านออกเสียงภาษาไทย ว่า "อิ้น")  หรือ 

integer

 
เป็นชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม ในทางคณิตศาสตร์ (ซึ่งไม่ควรนำมาเก็บตัวแปรประเภท จำนวนเงิน หรือตัวเลขที่มีทศนิยม
 ควรใช้ float,double,decimal
)

การประกาศตัวแปรในภาษา C#

 
int age=14; //ประกาศให้อายุเริ่มต้นที่ 14 ปี 
ลืมบอกไปว่า เครื่องหมาย "//" คือหมายเหตุ(Comment) 1 บรรทัด
เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-7-610x381.jpg

การประกาศตัวแปรในภาษา JAVA

 
int age=14; // 14 เหมือนกัน
(C++ ก็ประกาศตัวแปรเหมือนกันกับ C#,JAVA)

ในภาษา VB.NET

Dim age as Integer
age=14
(ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ Dim,as และการไม่ต้องปิดเครื่องหมาย ;)

ส่วนภาษาสคริบต์อย่าง Javascript


var age=14; // javascript จะประกาศตัวแปรโดยขึ้นต้นด้วยคำว่า var
การประกาศค่า ควรจะรู้ขนาดของตัวแปร 
หากต้องการใช้เกินขนาดที่ int รับได้ ควรใช้  ตัวแปรประเภทอื่น long( หรือ int64)  เป็นต้น เช่น ต้องการเก็บ หน่วย มิลลิวินาที (Millisecond) เพื่อผลต่างของเวลา
เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-2-610x381.jpg
หากคุณเป็นคนที่เคร่งครัดในการใช้หน่วยความจำ (Memory) 

**สิ่งที่ควรสังเกตุ


ตัวอย่าง คือ การใช้ตัวแปร age ซึ่ง หากเราใช้ int จะใช้หน่วยความจำถึง 4 ไบต์(byte)
 หรือ 32 บิต
แต่หากมองความเป็นจริง 
อายุคนเรา คงไม่น่าจะเกิน 500 ปี  
ดังนั้นเราก็สามารถใช้ ตัวแปรที่มีขนาดการจองหน่วยความจำย่อมเยากว่านั้นได้
 เช่น  short(หรือ int16) 2 ไบต์ หรือ 16 บิต (เคยใช้ใน C#) เป็นต้น

คราวนี้เรามาดู integer ในฝั่ง Database บ้างครับ 


ขอเริ่มจาก MYSQL ก่อน ขอเรียงลำดับจากการรองรับขนาดข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับ
1.TINYINT ต้องการพื้นที่ 1 byte 
2.SMALLINT ต้องการพื้นที่ 2 bytes
3.MEDIUMINT ต้องการพื้นที่ 3 bytes
4.INT ต้องการพื้นที่ 4 bytes
5.BIGINT (รองรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มาก) ต้องการพื้นที่ 8 bytes

MS SQL Server จะไม่มีตัวแปรแบบ Medium นะครับ

1.TINYINT ต้องการพื้นที่ 1 byte 
2.SMALLINT ต้องการพื้นที่ 2 bytes
3.INT ต้องการพื้นที่ 4 bytes
4.BIGINT (รองรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มาก) ต้องการพื้นที่ 8 bytes

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด