เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียนตัวแปรชนิดอาเรย์(Array) ใน C# 21 ครั้ง

  02/08/2016  

การเขียนตัวแปรชนิดอาเรย์(Array) ใน C#,การเขียนโปรแกรม,การเขียน C#

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopการเขียนตัวแปรชนิดอาเรย์(Array) ใน C#

เริ่มด้วยการประกาศชนิดตัวแปร ตัวอย่างนี้จะเก็บ สมาชิกอาเรย์จำนวน 10 ตัว int[] Num1To10; Num1To10= new int[10]; ** การประกาศตัวแปรจะใช้เครื่องหมาย [] ต่อชนิดตัวแปรที่เป็น อาเรย์

การใส่ค่าให้กับอาเรย์

Num1To10[0] = 1; Num1To10[1] = 2; Num1To10[2] = 3; Num1To10[3] = 4; Num1To10[4] = 5; Num1To10[5] = 6; Num1To10[6] = 7; Num1To10[7] = 8; Num1To10[8] = 9; Num1To10[9] = 10; **สมาชิกจะเริ่มดัชนี(Index) จาก 0
**การอ้างถึงสมาชิกตัวที่ 5 เวลาเขียนเราจะมองเป็น index ทำให้เราต้องใส่ index ที่ 4 นะครับ MessageBox.Show(Num1To10[4].ToString());
//ตัวอย่าง ประยุกต์ Array กับ for loop //ใส่ ตัวเลข 1 ล้านตัวเข้าใน array //**สมมติเราไม่ใช้ for เขียน เราจะต้องเขียนถึง 1 ล้านบรรทัด int maxloop = 10000000; int i = 0; int currentArrayNumber = 0; int[] arrNumber = new int[maxloop]; for (i = 1; i <= maxloop; i++) { arrNumber[currentArrayNumber] = i; currentArrayNumber++; } //แสดง index ที่ 2 แสนออกมา MessageBox.Show(arrNumber[200000].ToString());

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด