เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

Session คืออะไรในความหมายของ Web Application 21 ครั้ง

  11/09/2014  

Session คืออะไร,Web Application,C#,PHP

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopเครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-2-610x381.jpg
เมื่อเราสร้าง 

 เว็บแอพพลิเคชั่น(Web Application)

 สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะเก็บไว้ที่ไหนนั้นคง ตามประเภทของแอพพลิเคชั่น
หากข้อมูลที่ทุกคนเข้าใช้งานร่วมกัน ก็จะนิยมเก็บลงฐานข้อมูล (Database),XML,JSON,CSV  และทางเลือกอื่น ๆ แต่ในที่นี้จะไม่พูดเรื่อง Database นะครับ

Session คืออะไร ?


Session คือข้อมูลที่เก็บในฝั่งเว็บเซิฟเวอร์(Web Server)  Web Server เช่น IIS ซึ่งมีอายุการใช้งานตามเวลา(time out) ที่ตั้งไว้ (หาก IIS จะกำหนดใน web.config) หรือการปิด Browser ของผู้ใช้ ถึงแม้จะเก็บที่เซิฟเวอร์ แต่ข้อมูลจะแยกเป็นของแต่ละคนที่เข้าเว็บ และแต่ละ Browser 
Session จะหมดอายุเมื่อไหร่?
1.คุณปิด Browser 
2.หมดอายุที่ตั้งไว้ (Session Time out)
3.การเขียนคำสั่งเพื่อล้างค่า Session โดยโปรแกรมเมอร์เอง
ถ้าเปิด IE,Chorme,Firefox พร้อมกัน จะได้ Session เดียวกันหรือไม่ -ไม่
เดี๋ยวมาเขียนต่อครับ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด