เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

เริ่มต้นสร้าง Windows Application ด้วย Microsoft Visual Studio 2010 (บทที่ 1) 31 ครั้ง

เริ่มต้นสร้าง Windows Application ด้วย Visual Studio 2010 (บทที่ 1),C#,.Net Framework

31 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopโดย Microsoft Visual Studio 2010
1.เลือกเมนู File >> New>> Project
เลือกภาษาที่ต้องการพัฒนา จากภาพเรื่อง C# หลังจากนั้นเลือก Windows Form Application
กดรันเพื่อทดสอบการแสดงผลของโปรแกรม หรือ คีย์ลัด F5 ผ่านแป้นพิมพ์ก็ได้เช่นกัน
ตัวอย่างการแสดงผล สังเกตว่า ตรง Title ของ Form จะเปลี่ยนจาก Form1 เป็น สวัสดีชาวโลก เนื่องจากเราเปลี่ยนตรง Property Text
โปรแกรมแรกที่เป็น Windows Application ก็เสร็จเรียบร้อย

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด