เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

Crystal Report คืออะไร 38 ครั้ง

  23/05/2015  

Crystal Report คืออะไร,Report ใน .Net,โปรแกรมออกรายงาน

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopCrystal Report

เป็นชื่อของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบรายงาน(Report) ในอดีต นิยมใช้ควบคู่กับภาษา Visual Basic 6.0 และปัจจุบันได้มีเวอร์ชันใหม่ ที่ออกมารองรับ .Net อยาก VB.NET,C#

สิ่งที่ต้องศึกษาเมื่อต้องใช้ Crystal Report

1.การเชื่อมต่อ Database แบบต่าง ๆ 2.การเชื่อมต่อ Parameter 3.การนำฟิลด์มาแสดงผลในรายงาน 4.การทำ Formular

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด