เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียน Case When ใน SQL 35 ครั้ง

  04/06/2015  

การเขียน Case When ใน SQL,การเขียน Query,SQL Server,MySQL

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopการเขียน Query ที่ใช้คำสั่ง Case (แสดงผลตามเงื่อนไข) เขียนอย่างไรมาดูกัน


สามารถใช้ได้ ทั้ง MS SQL Server และ MySql 
คำสั่งนี้สำหรับคนที่เขียน SQL COMMAND ได้ระดับนึงแล้ว จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื้อหาจะพยามปรับปรุงเรื่อย ๆ นะครับ อาจไม่ละเอียดมากนัก รูปแบบคำสั่ง case ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการนำมาเช็ค When เงื่อนไข Then ผลลัพธ์ ELSE ผลลัพธ์กรณีไม่เข้าเงื่อนไขใด ๆ END
ข้อมูลสมมติ ตาราง TB_Robot เก็บรายชื่อหุ่นยนต์ที่ผลิตในปี 2015
แต่เราต้องการแสดงรายงานหุ่นยนต์ที่ผลิต พร้อมขายและไม่พร้อมขายในปีนี้ออกมา อย่างภาพด้านล่าง จะเขียนอย่างไร
มาเขียนกันเลย SELECT CASE robotname WHEN 'แม่บ้าน' THEN robotname WHEN '' THEN 'หุ่นยนต์ใหม่ หรือยังไม่มีชื่อ' End as 'ชื่อหุ่นยนต์' ,createon as 'สร้างขึ้นเมื่อ', detail as 'ความสามารถ', robotprice as 'ราคา', CASE robotstatus WHEN 1 THEN 'พร้อมขาย' ELSE 'ยังไม่วางขาย' END as 'สถานะ' FROM TB_Robot
เรียบร้อยก็จะได้ผลลัพธ์ตามรูปนี้ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด