เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเช็คว่า PHP เชื่อมต่อ MySQL ได้หรือไม่ 39 ครั้ง

การเช็คว่า PHP เชื่อมต่อ MySQL ได้หรือไม่,PDO

39 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopตัวอย่างนี้จะใช้ PDO Object ในการเชื่อมต่อกับ MySQL ในทีนี้เราจะใช้ คำสั่ง try catch เพื่อดักจับ error ที่มาจากการเชื่อมต่อ MySQL
try { //declare variable $dbservername="localhost"; $dbname="order_demo"; $dbusername="root"; $dbpassword="1234"; //create connection $conn = new PDO("mysql:host=$dbservername;dbname=$dbname", $dbusername, $dbpassword); $conn-> exec("set names utf8"); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); echo "สำเร็จ"; } catch (PDOException $ex) { echo "ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ".$ex->getMessage(); }
หากติดต่อไม่ได้ โปรแกรมจะวิ่งไปที่ catch ซึ่งตัวที่ให้วิ่งไปคือ คำสั่ง PDO::ERRMODE_EXCEPTION

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด