เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

ดึงฐานข้อมูลมาแสดงผลข้อมูล ด้วย Angularjs โดยคำสั่ง ng-repeat 46 ครั้ง

ดึงฐานข้อมูลมาแสดงผลข้อมูล ด้วย Angularjs โดยคำสั่ง ng-repeat

46 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopขั้นแรก ใช้ PHP ดึงข้อมูลมาปกติ ด้วย PDO ปกติหากเราใช้ PHP แสดงผล เราก็จะใช้การวนรอบ(Looping) ในการแสดงผล โดยใช้คำสั่ง for,for each หรือ while ซึ่งก็วนหาข้อมูลตาม array ที่ส่งกลับมา แต่ในทาง Angularjs มีคำสั่งไม่แพ้กัน
ขั้นที่สอง 1.แปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบ JSON แล้วนำมาเก็บไว้ใน products 2.ใช้คำสั่ง ng-repeat เพื่อวนรอบแสดงผล และเรียก ค่าที่อยู่ใน products มาแสดงผล

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด