เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

PHP เช็คว่า มีการส่งค่าพารามิเตอร์(Parameter) นั้น ๆ ผ่าน Form มาหรือไม่ (แบบ POST) 30 ครั้ง

  01/03/2017  

PHP เช็คว่า มีการส่งค่าพารามิเตอร์(Parameter) นั้น ๆ ผ่าน Form มาหรือไม่ (แบบ POST)

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopตัวอย่างเราจะเช็คว่ามีการ Post ค่า productid มาหรือไม่ เราจะใช้คำสั่ง issetจากตัวอย่างถ้าไม่ส่งค่ามาเราจะ ส่ง error แจ้งออกไป

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด