เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

Cloud Computing(การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ) คืออะไร? 27 ครั้ง

  03/09/2014  

Cloud Computing(การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ) คืออะไร?

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing)

 
เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชัวไลเซชันและเว็บเซอร์วิส โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานนั้น เครดิตภาพ http://cdn3.free-power-point-templates.com/articles/wp-content/uploads/2012/05/cloud-computing.jpg

ความหมายของ Cloud


สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาให้คำจำกัดความ "cloud" ว่า มันเป็นอุปลักษณ์ จากคำในภาษาอังกฤษที่แปลว่า เมฆ กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตโดยรวมในรูปของโครงสร้างพื้นฐาน (เหมือนระบบไฟฟ้า ประปา) ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ ผู้ให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนใหญ่ จะให้บริการในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้น ถูกอธิบายถึงโมเดลรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตที่เน้นการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และมีการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการทำงานระยะไกลอย่างง่าย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวอย่างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่เป็นที่รู้จัก เช่น ยูทูบ โดยที่ผู้ใช้สามารถเก็บวิดีโอออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างระบบวิดี

การบริการบนระบบ

การบริการบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถ แบ่งรูปแบบของชั้น ดังนี้
การให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ Software as a Service (SaaS)
จะให้บริการการประมวลผลแอปพลิเคชันที่แม่ข่ายของผู้ให้บริการ และเปิดให้การบริการทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ
การให้บริการแพลตฟอร์ม หรือ Platform as a Service (PaaS)
เป็นการประมวลผล ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ และการสนับสนุนเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่วมด้วย
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure as a Service (IaaS)
เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน มีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจำนวนมาก
บริการระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ data Storage as a Service (dSaaS) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่จำกัด รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสูง บริการร่วมรวมลำดับความเชื่อมโยง หรือ Composite Service (CaaS) คือส่วนทำหน้าที่รวมโปรแกรมประยุกต์ หรือจัดลำดับการเชื่อมโยงแบบ workflow ข้ามเครือข่าย รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย
Software ที่เป็น Cloud Storage(พื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ) ที่นิยมและเป็นที่รู้จักปัจจุบัน เช่น Google Drive,Dropbox (เป็น Cloud Storage หรือพื้นที่ให้เก็บข้อมูลและสามารถเชื่อมต่อแบบ Offline ได้ด้วย)
แบบ Offline ได้ด้วย)
แล้ว Cloud Storage ประโยชน์มีอะไรบ้าง
*เราไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในฮาร์ดดิสเลย เนื่องจากข้อมูลเก็บที่ Cloud Storage
*หากข้อมูลที่เราต้องการไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มเนื้อที่ได้ (ตัวนี้อาจไม่ฟรีนะครับ ต้องดูจากเงื่อนไขผู้ให้บริการ แต่ผู้ใช้ทั่วไปก็จะใช้ไม่เกินเนื้อที่ฟรีที่บริการให้มาอยู่แล้ว)
*ไฟล์ที่เป็นเอกสาร สามารถแก้ไขได้หลายคนพร้อมกัน  เหมาะแก่การทำงานที่ต้องมีการตรวจทานหลาย ๆคน เครดิตภาพ http://static.freepik.com/free-photo/d-computer-network-connecting-picture-material_38-4348.jpg
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Cloud Platform รายใหญ่ที่รวม ทั้ง Storage,Service,Server,Database ให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น Windows azure จากค่าย Microsoft ,Google Cloud จาก Google ,AWS จาก Amazon

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด