เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

Database คืออะไร และมีตัวไหนบ้างที่นิยมใช้กันในอดีตถึงอนาคต 12 ครั้ง

  14/11/2014  

Databse คืออะไร,เลือกใช้ Database ตัวไหนดี,ฐานข้อมูล

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ จะอัพเดตวันต่อวันครับ

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า Database คืออะไร  (ความหมายอธิบายจากประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนเองนะครับ)
Database เกิดจากคำสองคำรวมกัน 
Data=ข้อมูล
ฺBase=หลัก,ฐานที่มั่น
รวมกันก็คือฐานข้อมูล  ซึ่งหมายถึงที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้นำมาใช้กับการใด ๆ ฐานข้อมูลส่วนใหญ่นิยมเก็บในเชิงธุรกิจ เก็บข้อมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ทุกวันนี้เว็บไซต์ระดับกลาง ๆ ถึงระดับใหญ่ ๆ ก็ต้องมีฐานข้อมูลไว้เป็นที่เก็บรักษาข้อมูลเพื่อไม่ให้สูญหาย และนำมาใช้เพื่อประมวลผล แสดงผล หรือวิเคราะห์
Database สำคัญไหม ? ตอบ สำคัญ Database สำคัญแค่ไหนในธุรกิจ ? ตอบ ไม่มากก็น้อย และจะสำคัญมากหาก 1.ธุรกิจ ต้องมีการประมวลผลแบบเรียลไทม์ หรือตลอดเวลา ประมวลผลคือการนำเข้าข้อมูลและ นำออกของข้อมูล (แสดงผล) 2.ธุรกิจ ต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อทำนาย ประมาณการณ์

ใครบ้างที่ต้องมีความรู้ ทางด้าน Database และใครบ้างที่ควรเชี่ยวชาญทางด้านนี้ ?


1.ต้องรู้ และใช้งานได้เบื้องต้น
-นักศึกษาที่เรียนทางสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คุรุศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ไอที
2.ต้องใช้งานได้ระดับดี รู้วิธีการจัดการข้อมูลได้
-Programmer, Web Programmer ,Developer
3.ใช้เป็น ต้องออกแบบ Database (Database Design)ได้
-นักวิเคราะห์ระบบ(SA) 
4.ต้องใช้เป็น เชี่ยวชาญ ดูแล จัดการได้ (Specialist ,Control,Manage)
-DBA(Database Administrator)

ความแตกต่างระหว่างการเรียน Database และการใช้งานจริง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด