เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

มาเริ่มเขียน เว็บแอปพลิเคชั่นครั้งแรกด้วย PHP กัน 136 ครั้ง

  19/11/2017  

การเขียน PHP,การเขียนเว็บไซต์,การเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopPHP เป็นอีกภาษานึงที่นิยมกันอย่างมากให้ไทย ในการใช้เขียนเว็บไซต์ (Web Site) หรือ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) การที่จะเริ่มต้นเขียน PHP ได้ต้องมีอะไรบ้าง
  • 1. Web Server คือทรัพยากรที่ใช้ในการรันภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บไซต์
  • 2. Tool คือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ในการสอนครั้งนี้จะใช้ Apache เป็น Web Server และ Visual Studio code (เป็นฟรีแวร์) ใช้ในการเขียน ภาษา PHP ในภาพจะเป็นหน้าจอของโปรแกรมที่เรียกว่า XAMPP ที่ช่วยให้การติดตั้งทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ สำหรับเขียนโปรแกรมให้สะดวกขึ้น จุดเด่นของ XAMPP คือมี tomcat ใช้เขียน JSP ได้ด้วย
หากเครื่องใครยังไม่ได้ติดตั้ง XAMPP ให้้เข้าไปที่ คลิก เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง
หากติดตั้งเสร็จแล้วให้สั่ง start Apache ได้เลย
ปกติเว็บไซต์เราจะเก็บใน C:\xampp\htdocs
เพราะฉนั้นให้เราสร้าง folder ขึ้นมา ใน folder นี้ เช่น training เป็นต้น
ต่อมาให้สร้างไฟล์ชื่อว่า php1.php ดังภาพ เพราะเมื่อไหร่ที่เราใส่นามสกุลไฟล์เป็น php เว็บเราก็จะรัน PHP ได้แล้ว **จากตัวอย่าง ตอนติดตั้งโปรแกรมเก็บไว้ที่ drive D:
echo เป็นคำสั่งแรกเลย
echo เป็นคำสั่งที่ให้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นตัวอักษร (string) หรือหลายตัวอักษร ออกทางหน้าจอ
ลองแสดงคำว่า Hi i Love PHP ดูซิ
เมื่อเขียนเสร็จให้เข้าไปรันที่ localhost (localhost คือ loopback address หรือเว็บเซิฟเวอร์ที่เป็นเครื่องตัวเองรันอยู่)
http://localhost/trainning/php1.php
สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหาร เนื้อหายังมีต่อไปเรื่อย ๆ

ตัวแปร (Variable)

$myNumber=100; //แบบตัวเลข

$myString="Wow String"; //แบบตัวอักษร

$myDecimal=100.55; //แบบทศนิยม

เพิ่มคำสั่ง br เข้าไปเพื่อให้เริ่มบรรทัดใหม่

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด