เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

เครื่องมือเขียนโปรแกรม กับ ภาษาที่เขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร เราชอบสับสนกัน 51 ครั้ง

  19/11/2017  

เครื่องมือเขียนโปรแกรม กับ ภาษาที่เขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร,php,c#,java

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop**หลายคนชอบสับสน อยากให้เข้าใจมากขึ้น อะไรคือเครื่องมือ อะไรคือภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือพัฒนา (Tools) ซึ่งก็คือ Software ประเภทหนึ่ง ได้แก่

Visual Studio ของค่ายไมโครซอฟต์ ปัจจุบันคือเวอร์ชัน 2017 , Adobe Dreamweaver,Atom,Android Studio

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language)ได้แก่ JAVA,PHP,C#,VB.Net ,VB 6.0,Pascal,Delphi,Cobol นอกจากนั้นบางภาษาจะใช้ในการพัฒนาเว็บเท่านั้นเช่น PHP เป็นต้น

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด