เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียนภาษาซี (C)เบื้องต้นไปจนชำนาญ 86 ครั้ง

  01/12/2017  

การเขียนภาษาซี,การเขียนภาษา C,การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopภาษาซี (C)

คือ ภาษาคอมพิวเตอร์(Computer Languate) ที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( Unix Operating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำที่สามารถกระทำในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว
การเขียนโปรแกรมภาษาซี จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่แปลภาษาได้ เช่น Visual Studio หรือเขียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
บรรทัดแรกจะต้องเรียกใช้ library ก่อนครับด้วยคำสั่ง include
#include จากนั้นเรียกฟังก์ชัน main()
int main() {
return 0;
}
คำสั่งแรก ที่ต้องรู้คือ printf หมายถึงการให้แสดงผลออกมาทางจอภาพ (คล้ายคำสั่ง echo ของ ภาษา PHP)

ตัวแปรและรูปแบบการแสดงผล

int เป็นตัวแปรประเภทตัวเลข เช่น int smartnumber=89;
รูปแบบแสดงผลจะใช้เครื่องหมาย % ตามด้วย d เช่น printf("%d",smartnumber);

การรับค่าช่องกรอกจากหน้าจอ

จะใช้คำสั่ง scanf ดังนี้
int number;
printf("Enter an integer: ");
scanf("%d", &number);
printf("You entered: %d", number);
เมื่อทำการรันคำสั่งหน้าจอ จะมีช่องให้กรอกตัวเลขเข้าไป เมื่อเรากรอกไปแล้ว ก็จะแสดงผล ตัวเลขที่กรอกออกมาทางจอภาพ
ตัวอย่างการบวกเลขจำนวนเต็มสองจำนวน ในภาษาซี ด้วยการใช้ int
ตัวอย่างการหารเลขจำนวนเต็มสองจำนวน ในภาษาซี ด้วยการใช้ int และเครื่องหมาย / (หาร)

หารเอาเฉพาะเศษ

int num1=80;
int num2=8;
int result=num1 % num2;
จากตัวอย่างเนื่องจาก 80 หาร 8 จะได้ 10 ซึ่งไม่มีเศษ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ คือ 0

ค่าคงที่

ตัวอย่างค่าพาย (เป็นค่าคงที่สำหรับหาความยาวเส้นรอบวงและพื้นที่วงกลม) ปกติเราจะไม่มีการยอมให้เปลี่ยนแปลงค่าได้ จึงต้องประกาศแบบเป็นค่าคงที่ดังนี้
const double PI = 3.14

ตัวแปรแบบ Character

คือตัวแปรที่เก็บตัวอักษรทีละตัว หรือเก็บสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ตัวแปรแบบอาเรย์ (Array) เมื่อนำมาประยุกต์กับ char แล้ว จะสามารถเก็บและแสดงตัวอักษรมากกว่า 1 ตัวได้ หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือเขียนเป็นประโยคนั่นเอง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด