น้ำตกธารงาม ความชุ่มช่ำก่อนชมวิวภูฝอยลม อุดรธานี 347 ครั้ง

  03/12/2017  

สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเภท น้ำตก
น้ำตกธารงาม,เที่ยวน้ำตกอุดรธานี,ภูฝอยลม

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopวนอุทยานน้ำตกธารงาม

ตั้งอยู่ในเขตป่าขุนห้วยสามพาด-ขุนห้วยกองสี ก่อนขึ้นถึงภูฝอยลม อยู่ในท้องที่ตำบลหนองแสง กิ่งอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527
ด้วยลักษณะสภาพพื้นที่ของวนอุทยานฯ เป็นภูเขาสูงชัน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี

การเดินทาง

วนอุทยานน้ำตกธารงามอยู่ห่างจากอำเภอหนองแสง 6 กิโลเมตร สามารถให้เส้นทางในการเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
1.จากอุดรธานี-บ้านเหล่า -โคกลาด- อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร
2.จากอุดรธานี-ห้วยเกิ้ง อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
3. จากอุดรธานีไปบ้านคำกลิ้ง-บ้านตาด-อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

ติดต่อ สอบถาม

โทร

ไลน์

แผนที่ น้ำตกธารงาม ความชุ่มช่ำก่อนชมวิวภูฝอยลม อุดรธานี

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องราว นี้

สถานที่ในจังหวัด อุดรธานี

เรื่องราวล่าสุดในประเภท น้ำตก

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด