เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

วัดอรัญญิกาวาส พระนอนอายุห้าร้อยกว่าปี จังหวัดราชบุรี 93 ครั้ง

  13/07/2014  

สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเภท วัด
วัดอรัญญิกาวาส,วัดพระนอน,วัดในจังหวัดราชบุรี

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopวัดอรัญญิกาวาส

 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานทีน่าสนใจ 
คือ พระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังองค์พระปรางค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2030 – 2035 
ลักษณะเป็นหินทรายแดง สร้างสมัยอยุธยา ยาว 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซม สร้างครอบองค์จริง 
องค์ที่สร้างใหม่มีความยาว 30 วา ทำการบูรณะโดย ท่านเจ้าพระคุณพระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2515 
โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ และทำการบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ พ.ศ. 2547 
ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน) ปรางค์ประธาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2030 – 2035 เป็นเจดีย์ 5 องค์ แบบบัวผันเป็นปรางค์บริวารขนาดเล็กกว่าอยู่สี่ด้าน มีลวดลายปูนปั้นประดับสวยงาม ปัจจุบันเหลือเพียงทางทิศใต้เท่านั้น ลักษณะเป็นหินทราย ผู้สร้างคือ ขุนหาญ บุญไทย ปรางค์ทั้งหมดล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย พุทธศิลปะแบบอยุธยาประดิษฐานอยู่โดยรอบนอกระเบียงคด

พระนอน

ประวัติพระนอนวัดอรัญญิกาวาส 

พระนอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030-2035 อายุในปัจจุบันนี้ 526 ปี ลักษณะเป็นหินทรายแดง มีความยาว 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซมโดยการสร้างครอบองค์จริง 
องค์ที่สร้างใหม่มีความยาว 30 วา 
ทำการบูรณะโดยพระพุทธปาพจนบดี ปี พ.ศ.2505 ยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันนี้ 
โดยท่านเจ้าคุณ พระมหาสมณวงศ์(แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ
พระปรางค์อายุ 500 ปี พระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2030-2035 (อายุ 526 ปี ในปี 2556) เป็นเจดีย์ 4 องค์ 
แบบบัวผันสร้างไว้ 4 มุม รอบพระปรางค์ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือทางทิศใต้เท่านั้น ลักษณะเป็นหินทราย ผู้สร้าง ขุนหาญ บุญไทย บูรณะครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2425-2440 จึงแล้วเสร็จ
นอกจากพระปรางค์แล้ว 
ในบริเวณวัดยังมีเจดีย์ทรงระฆังกลมอีกสององค์ อยู่ทางด้านหน้าของวัด เป็นเจดีย์ศิลปะแบบลังกา 
ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในศิลปะสุโขทัย และอยุธยา
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นแนว รอบ ๆกำแพง ล้อมรอบพระปรางค์
แหล่งท่องเที่ยวไกล้เคียง ศาลเจ้าพ่อเขางู
ขอบคุณ จังหวัดราชบุรี

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

ติดต่อ สอบถาม

โทร

ไลน์

แฟนเพจ

แผนที่ วัดอรัญญิกาวาส พระนอนอายุห้าร้อยกว่าปี จังหวัดราชบุรี

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องราว นี้

สถานที่ในจังหวัด ราชบุรี

เรื่องราวล่าสุดในประเภท วัด

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด