เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียนโปรแกรมเพื่อเล่นเสียงใน Android Studio 17 ครั้ง

  08/02/2017  

การเขียนโปรแกรมเพื่อเล่นเสียงใน Android Studio,play sound with android java

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop1.ทำการ import libraly ซึ่งโค้ดนี้อาจไม่ต้องเขียนครับ เพราะถ้ากด alt+enter ระบบจะดึงให้อยู่แล้ว
import android.media.MediaPlayer;
    MediaPlayer mpwelcome;
2.เรียกใช้การ Object ฟังก์ชัน Create เพื่อเรียกไฟล์ที่เก็บเสียง ตัวอย่างเก็บไฟล์ใน folder ใหม่ชื่อ raw ไฟล์ชื่อ start.mp3 mpwelcome = MediaPlayer.create(this, R.raw.start);
3.สร้างเหตุการณ์(event) กรณีเล่นเสียงเสร็จแล้ว mpwelcome.setOnCompletionListener(new MediaPlayer.OnCompletionListener() { @Override public void onCompletion(MediaPlayer _mpwelcome) { // TODO Auto-generated method stub _mpwelcome.reset(); _mpwelcome.release(); _mpwelcome=null; } });
4.เรียกคำสั่ง start เพื่อเล่นเสียงที่ต้องการ mpwelcome.start();

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด