เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียน C# ติดต่อกับ Database ของ Microsoft SQL Server (Express) ตั้งแต่เริ่มแรก 98 ครั้ง

  17/12/2017  

การเขียน C# ติดต่อกับ Microsoft SQL Server,การใช้ SQL Server,การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop"การเขียนโปรแกรมใด ๆ ก็ตาม"

ฐานข้อมูลหรือ Database มีความสำคัญมาก เพราะต้องใช้เก็บข้อมูล ในอดีตเราเก็บใน Text File และค่อยมีวิวัฒนาการมาจนเป็น Database เล็กจนขนาดใหญ่อย่าง Microsoft SQL Server ตัวอย่างนี้เราจะใช้ Version Express ซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับ
คลิกขวาเพื่อสร้าง Database ใหม่
ตั้งชื่อ Database กรณีศึกษา ฐานข้อมูลเก็บแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย (SmartTravel)
โครงสร้างของ Database ประกอบสองส่วนหลัก ๆ คือ Database และ Tables (ตาราง)
สร้าง Table ใหม่โดยคลิกขวาเลือก New Table
สร้าง Column ตามต้องการ
เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กด save แล้วใส่ชื่อ Table เข้าไป
จากวิธีการข้างต้นที่กล่าวมาจะการสร้าง Database และ Table คราวนี้เราจะมาเขียนโค้ดกัน
เปิด Visual Studio ขึ้นมาแล้วเลือก เป็นแบบ Windows Form Application
เราจะได้ ฟอร์มใหม่ขึ้นมา 1 ฟอร์ม และเปิดเข้าไปที่ View Code
สร้างฟังก์ชันเพื่อติดต่อกับ ฐานข้อมูลขึ้นมา
กด F5 เลยครับ ถ้าไม่ติด Error อะไรจะขึ้นแสดงว่า เปิดฐานข้อมูลสำเร็จ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด