เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

วัดป่าบ้านค้อ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ บ้านผือ อุดรธานี 78 ครั้ง

สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเภท วัด
วัดป่าบ้านค้อ,หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ,เที่ยวอุดรธานี

78 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopหากใครไปเส้นอำเภอบ้านผือ อุดรธานี ก่อนถึงตัวอำเภอ แนะนำอย่าลืมแวะไป วัดป่าบ้านค้อ
วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ “พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ” (ปัจจุบันมรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 ) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528
ซึ่งมีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม ในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน

จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี และได้เคยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่ นักเรียนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ
การเดินทางไปยังวัดป่าบ้านค้อ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี – หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2021 (สายอุดร – บ้านผือ) อีก 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้ออีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร
เมื่อเดินขึ้นไปบนเจดีย์ จะพบกับพระบรมสารีริกธาตุ
โดยในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๔๐ คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง และใกล้เคียง ได้ประชุมพิจารณาเสนอให้พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลงกา
ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ สะท้อนการสร้างเสริมวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์
ศาลาเทิดทูลธรรม วัดป่าบ้านค้อ
เมื่อเดินขึ้นมาก่อนถึงองค์พระเจดีย์ จะเจอศาลาเทิดทูลธรรม
ซึ่งเป็นแหล่งรวมสื่อและหนังสือธรรมมะของหลวงพ่อทูล ขิบปปญโญ
ชอบคำสอนนี้มากครับ
อย่าทำตัวเป็นขยะ
อย่าทำให้ใจเป็นถังขยะ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

ติดต่อ สอบถาม

โทร

ไลน์

แฟนเพจ

แผนที่ วัดป่าบ้านค้อ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ บ้านผือ อุดรธานี

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องราว นี้

สถานที่ในจังหวัด อุดรธานี

เรื่องราวล่าสุดในประเภท วัด

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด