เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

วัดป่ากุง เจดีย์หินทราย หลวงปู่ศรี มหาวีโร จังหวัดร้อยเอ็ด 102 ครั้ง

  13/07/2014  

สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเภท วัด
วัดป่ากุง,หลวงปู่ศรี มหาวีโร,วัดประชาคมวนาราม,เจดีย์หินทราย,บรมพุทโธเมืองไทย

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)

 ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เจดีย์หิน เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กันกับพระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
ตามดำริของหลวงปู่ศรี มหาวีโร 
ที่มีความประทับใจจากการเดินทางไปที่เจดีย์บูโรพุทโธ 
การสร้างเจดีย์หินจึงใช้แบบจำลองมาจาก เจดีย์บูโรพุทโธ 
แต่สร้างด้วยหินทรายทั้งหมด เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  มีเพียงแห่งเดียวในประเทศ 
 

ชั้นที่ 1

 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่ พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมี
    
 

ชั้นที่ 2-3 

เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า
 

ชั้นที่ 4

 ภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำรูปชัยมงคลคาถา
ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์ เป็นภาพสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ชั้นที่ 6 เป็นองค์เจดีย์ราย 8 องค์ และองค์เจดีย์ประธาน 1 องค์ และโดยเฉพาะ ชั้นที่ 7 ยอดเจดีย์ทองคำ น้ำหนักถึง 101 บาท ทำกายกยอดเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2547
ภาพนี้เป็นโมเดลจำลอง มหาเจดีย์ชัยมงคล ผาน้ำน้ำย้อย เป็นอีกสถานที่นึงที่น่าไปมาก อยู่ในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกัน
ภายในเจดีย์หินหรือเจดีย์บูโรพุทโธจำลอง มีพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ หลายองค์ ประดิษฐานอยู่ใจกลาง ประชาชนที่เดินทางมาถวายภัตตาหารเช้า จะมาสักการะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
พระบรมสารีริกธาตุ เรียกโดยย่อว่า พระบรมธาตุ คือ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (กระดูก) ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ได้อธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพาน ให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) 

นามเดิมของท่านชื่อ ศรี เกิดในสกุลปักกะสีนัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับวันศุกร์ เดือนหก ปีมะเมีย ที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอ่อนสี โยมมารดาชื่อนางทุม ปักกะสี
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2488 ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระโพธิญาณมุนี (ดำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา ทางพระพุทธศาสนา เป็นมคธว่า "มหาวีโร" พรรษาแรก ในชีวิตสมณะผู้ละวาง ท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรม อยู่กับท่านพระอาจารย์คูณ อุตตโม วัดประชาบำรุง มหาสารคาม ปีต่อมา พ.ศ. 2489 ท่านได้จาริกไปจำพรรษ ที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา กับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ขอบคุณ วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) ขอบคุณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพถ่ายจากชั้นบนสุด

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

ติดต่อ สอบถาม

โทร

ไลน์

แฟนเพจ

แผนที่ วัดป่ากุง เจดีย์หินทราย หลวงปู่ศรี มหาวีโร จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องราว นี้

สถานที่ในจังหวัด ร้อยเอ็ด

เรื่องราวล่าสุดในประเภท วัด

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด