เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

คำสั่ง Query เคลียร์ค่า Auto Increment ใน MySQL 27 ครั้ง

คำสั่ง Query เคลียร์ค่า Auto Increment ใน MySQL

27 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopรูปแบบดังนี้
ALTER TABLE <ชื่อตาราง> AUTO_INCREMENT = ค่าที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ เช่น 1

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด