เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

เรียกให้แสดง Layout อื่นๆ ได้ฟิน ๆ ด้วย Intent ใน Android Studio 67 ครั้ง

  08/02/2018  

การใช้งาน Intent ใน Android Studio,การเขียน Android

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopรูปแบบการเรียกใช้งาน Layout อื่น ผ่าน Intent
1.สร้าง Intent
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),<ชื่อ Activity ที่ต้องการเรียก>.class);
เช่น ตัวอย่างเราต้องการเรียก Main2Activity
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), Main2Activity.class);
2.เรียก intent โดยใช้คำสั่ง startActivity ตามด้วย intent
startActivity(intent);
สร้าง Activity ขึ้นมาใหม่ แบบ Empty Activity ตั้งชื่อว่า Main2Activity
กดรันแอปพลิเคชั่น เมื่อกดปุ่ม Open จะเรียก Main2Activity
Layout ที่ 2 ที่เรียกมาจาก MainActivity

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด