เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

PHP เพิ่มข้อมูลใน MySQL ด้วยการ POST โดยใช้ PDO 92 ครั้ง

  21/02/2017  

PHP เพิ่มข้อมูลใน MySQL ด้วยการ POST โดยใช้ PDO

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopการเพิ่มข้อมูลเป็นฟังก์ชันที่ ต้องทำเป็นอันดับแรก กับ ระบบฐานข้อมูล
Database ในที่นี้จะชื่อ order_demo
สร้าง Table ชื่อ products
ในที่นี้ประกอบด้วย productid
productname
productprice
productdetail
สร้างไฟล์ addproduct.php
เรียกใช้ bootstrapframework
ออกแบบหน้าจอ (web design) ประกอบด้วย form
input ที่ให้กรอก ซึ่งจะตรงกับ column ในฐานข้อมูล
ทดสอบรันผ่าน localhost ดูนะครับ
หลังจาก html เสร็จ เราจะเริ่มเขียนคำสั่ง php ต่อกันเลยในไฟล์นี้
โดยประกาศตัวแปรที่เชื่อมต่อ Database
เขียนคำสังยาวเลยครับ เพื่อทำการ
1.รับค่าแบบ POST จากฟอร์ม
2. เรียกใช้คำสั่ง insert
ก่อนทดสอบจริง เรามาดูข้อมูล ล่าสุดก่อน จะมีทั้งหมด 2 รายการ
รันเว็บไซต์ และ ทดสอบใส่ข้อมูลลงไป
หลังจากคลิกบันทึก เมื่อเราเข้าไปดู database
ก็จะมีรายการสินค้าเพิ่มเข้ามา เรียบร้อยแล้ว ง่าย จริง ๆ
หลังจากนั้น เราก็จะไปเขียนโค้ดแสดงผล ต่อ ได้ที่ ลิงก์นี้ คลิกเลย

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด