เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การใช้ TextBox ใน Windows Forms Application 27 ครั้ง

  02/08/2016  

การใช้ TextBox ใน Windows Forms Application,การเขียน C#

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopTextBox แทบจะถือว่าเป็น Control ที่ใช้บ่อยที่สุดเลยทีเดียว เพราะเป็น ช่องให้กรอกข้อมูลได้
เมื่อเราวาง TextBox ลงในฟอร์ม เราต้องตั้งชื่อตามหลักที่ถูกต้อง เพื่อในขั้นตอนที่เราเขียนโปรแกรม เราจะสะดวกในการอ้างชื่อ ที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยใช้ Property Name
การทำ TextBox ให้รองรับการกรอกได้หลายบรรทัด โดยใช้ Property Multiline

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด