เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ของตารางโดยใช้คิวรี่(Change Table Column by Query) 12 ครั้ง

  24/07/2015  

การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ของตารางโดยใช้คิวรี่(Change Table Column by Query),แก้ชื่อ column

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopSyntax ของ Query สำหรับแก้ไขชื่อ Column จะใช้คำสั่ง SP_RENAME SP_RENAME 'ตาราง.ชื่อคอลัมน์','คอลัมน์ใหม่','COLUMN' --ตัวอย่าง ต้องการแก้ไข ชื่อลูกค้าคอลัมน์ชื่อ customername ตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ sp_RENAME 'TBCustomer.customername', 'CustomerName' , 'COLUMN'

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด