เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

Business Logic (BL) คืออะไร 257 ครั้ง

  09/10/2014  

Business Logic (BL) คืออะไร

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopในมุมมองของการพัฒนาซอฟแวร์  

Business Logic(ตรรกะทางธุรกิจ) 

 หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BL
เป็นสำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
เช่น POS หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน รวมทั้งระบบ ERP ซึ่ง BL จะเป็นตัวกำหนดวิธีการที่ดึงและประมวลข้อมูล รวมทั้งกำหนดทิศทางของข้อมูล
ส่วนใหญ่คนที่วาง Business Logic จะเป็นในส่วนของตำแหน่ง  SA หรือ BA
เดี๋ยวมาเขียนต่อนะครับ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด