เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียนตัวแปรประเภทอาเรย์(Array) ในภาษา PHP 19 ครั้ง

  07/08/2016  

การเขียน Array ในภาษา PHP,อาเรย์ใน PHP,การเขียนโปรแกรม

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopเริ่มเขียนตัวแปรชนิด Array กัน //เริ่มด้วยการประกาศตัวแปร $thatsaystorytype=array();
การใส่ค่าให้กับตัวแปร (ตัวอย่างนี้ตัวแปรชื่อ thatsaystorytype) $thatsaystorytype[0]="Travel"; //สมาชิกตัวที่ 1 $thatsaystorytype[1]="IT"; // สมาชิกตัวที่ 2
ทดสอบการแสดงผลออกทางจอภาพ ตัวอย่างให้แสดงผลสมาชิกตัวที่ 2 echo $thatsaystorytype[1];

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด