เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

PHP สร้างรหัสอัตโนมัติ (Auto ID) ให้กับฟิลด์ที่ต้องการ 471 ครั้ง

PHP สร้างรหัสอัตโนมัติ (Auto ID) ให้กับฟิลด์ที่ต้องการ

471 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopstartid คือค่าตัวอักษรที่เราต้องการใส่ (หากมี)
tablename คือตารางที่เราต้องการไปดึงมา
startnumber คือตัวเลขที่เราต้องการให้รันไปเรื่อย ๆ
ดึงข้อมูลตารางที่เราระบุไปไว้ใน ตัวแปร tablename (กรณีตัวอย่างนี้คือ order_master)
อย่าลืมนะครับ ว่าในคำสั่ง select นั้น $tablename เป็นตัวแปร ไม่ใช่ชื่อ table
นำจำนวนแถวที่ได้ (rowcount) มาเก็บไว้ในตัวแปร maxid เพื่อเพิ่มคือทีละ 1
จากนั้นเราก็ได้จะ รหัสที่รันอัตโนมัติเอง (autonumber) โดยไม่ต้องพึ่งจาก database แล้ว
และในที่สุด(finally) เมื่อเรารันเว็บแอปพลิเคชั่นขึ้นมาก็จะได้รหัสที่สร้างจากโปรแกรมเมอร์เองแล้ว
อลังการงานสร้าง !
ตัวอย่างโครงสร้างตาราง order_master สำหรับกรณีศึกษานี้

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด