เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

รู้จักการการ Casting Object ใน C#,Java,PHP 24 ครั้ง

  19/08/2016  

รู้จักการการ Casting Object ใน C#,Java,PHP,การเขียน Andriod

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopตัวอย่างการ Casting ใน Andrioid Button buttonGetName = (Button) findViewById(R.id.btnGetName); การทำงาน 1.ให้สร้างตัวแปรชื่อ buttonGetName ชนิดเป็น Button 2.ให้ไปหา Control ใน View ชื่อว่า buttonGetName โดยใช้คำสั่ง findViewByID 3.Casting R.id.btnGetName ให้เป็น Button แล้วโยนค่าให้กับ buttonGetName

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด