เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

เรียนรู้ระบบเลบฐานสอง 10 ครั้ง

  21/09/2014  

เลบฐานสอง,Binary digit,การคำนวณเลขฐาน

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopเลขฐานสอง (binary numeral system)

 หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา เป็นต้น เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-7-610x381.jpg
เมื่อ 1+1 ไม่เท่ากับ 2
เดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดต่อครับ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด