เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การใช้ Label ใน Windows Forms Application 17 ครั้ง

การใช้ Label ใน Windows Forms Application,การเขียน C#,การเขียนโปรแกรม

17 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopLabel เป็น Control นึงใน Windows Forms Application ที่ช่วยอธิบาย Control อื่น ๆ เช่น Textbox หรือแสดงผล ในหน้าจอ 

โดย Property ที่ให้แสดงผลหน้าจอ ก็คือ Text นั่นเอง

มาดู Property เกี่ยวกับ ตัวอักษรครับ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด