เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

คำสั่งที่ใช้บ่อยในภาษา PHP 25 ครั้ง

การเขียน php,คำสั่งที่ใช้บ่อยในภาษา PHP

25 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopecho เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงผลออก Browser
ตัวอย่าง echo "สวัสดีชาวโลก"; strlen() เป็นฟังก์ชันที่มีการ return ค่าจำนวนตัวอักษรออกมา เช่น echo strlen("Hello world!"); // ผลลัพธ์คือ 12
คำสั่ง count นิยมใช้นับจำนวนสมาชิกในอาเรย์ เช่น count($resultarray) เป็นต้นจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข
session_start() เป็นคำสั่งให้หน้า (page) นั้นๆ มีการเรียกใช้งาน Session ได้
include เป็นคำสั่งให้ดึงโค้ดที่เขียนไว้จากหน้าที่ต้องการ มาอยุ่ในหน้านี้ ซึ่งได้จะมาได้โค้ดและตัวแปรทุกตัว
include_once เหมือนคำสั่ง include แต่แตกต่างกันตรงที่ หากหน้านี้มีการดึงมาแล้วจากบรรทัดไหนก็ตาม จะไม่มีการดึงมาอีกรอบ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด