เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียน PHP เพื่อดึงข้อมูลใน Database มาแสดงใน Table ด้วย Bootstrap style 68 ครั้ง

  17/02/2017  

การเขียน PHP เพื่อดึงข้อมูลใน Database มาแสดงใน Table,การเขียน Bootstarp

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop1.เริ่มจากติดต่อ Database แบบ PDO Object
โค้ด PHP
$dbservername="localhost";
$dbname="order_demo";
$dbusername="root";
$dbpassword="";
//create connection
$conn = new PDO("mysql:host=$dbservername;dbname=$dbname", $dbusername, $dbpassword);
$conn -> exec("set names utf8");
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
2.ดึงข้อมูล
$stmt = $conn->prepare("SELECT * from products ");    
คำสั่งที่สำคัญในการไปเรียกดึงข้อมูล ก็คือ
$stmt->execute();

$resultarray=$stmt->fetchAll();

//Clear memory $conn=null;
คราวนี้ก็มาเขียน Table เพื่อแสดงผล
ซึ่งเราจะใช้ CSS ของ Bootstrap เข้ามาช่วย
และระบุในคำสั่ง $resultarray[$i]["ชื่อคอลัมน์ใน Database"]
ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพ
หากใครต้องการโหลดโค้ด ไปที่
ลิงก์ตัวอย่างคำสั่ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด