เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

คำศัพท์คนทำเว็บใช้บ่อย 9 ครั้ง

  24/07/2014  

คำศัพท์คนทำเว็บใช้บ่อย

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ จะอัพเดตวันต่อวันครับ


1.HTML

HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และได้ถูกพัฒนาต่อมาจนถึงเวอร์ชัน 5 หรือ HTML5

2.CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาที่ใช้สำหรับจัดแต่งรูปแบบ การแสดงผลของ HTML

Javascript

เป็น Client Script ที่ทำงานกับ Web Browser ซึ่ง Syntax ที่เขียนจะคล้ายภาษา JAVA (แต่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ)

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด