เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

HTML 5 คืออะไร 16 ครั้ง

  03/09/2014  

HTML 5 คืออะไร,การเขียนเว็บด้วย HTML5,เว็บแห่งอนาคต

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopHTML5 (เอชทีเอ็มแอล 5) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่
การใช้งานวิดีโอ การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์ การแสดงกราฟิกส์ input types แบบใหม่ เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month, week, time, datetime, datetime-local

โดยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม เช่น เกียรส์ แฟลช หรือ ซิลเวอร์ไลต์ เหมือนที่ผ่านมาในการใช้งาน HTML4
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เด่นในเรื่องวีดีโอ(Video)
ทีนี้เราจะมาพูดรายละเอียดย่อยเด่น ๆ แต่ละตัวกัน

Location หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์


HTML5  นั้นสามารถบอกตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ได้ด้วย ผ่าน HTML Geolocation API ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นละติจูด(latitude) และลองติจูด(longitude)
Browser ที่รองรับปัจจุบันก็ตั้งแต่ Internet Explorer 9 เป็นต้นไป, Firefox, Google Chrome, Safari and Opera
บทความยังไม่จบนะครับ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด