เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

มาเขียน Java Bean หรือ JSP Bean กัน 144 ครั้ง

  16/10/2017  

การเขียน java bean,การเขียน jsp

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop



มาเขียน JSP Bean กัน
ก่อนอื่นต้องรู้จัก bean ก่อน บทความนี้เขียนด้วย Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Version: Neon.3 Release (4.6.3)
สร้าง ไฟล์ Customer.java เพื่อเขียน class ทดสอบการเชื่อมต่อแบบ เทพ ๆ

package mybean; public class Customer { String CustID=""; public void setCustID(String custID) { CustID = custID; } public String getCustID() { return CustID; } String CustName=""; public void setCustName(String custName){ this.CustName=custName; } public String getCustName(){ return this.CustName; } }

สร้างไฟล์ mybean.java ขึ้นมาเพื่อทำการเชื่อมต่อกับ class Customer
การเรียกใช้ bean เราจะเริ่มต้นด้วยกำหนด id ตามด้วย class คือ เรียกใช้ class ไหนใน package นี้
และสุดท้ายคือ scope ว่าเป็นแบบไหน
โดยจากภาพจะเป็นแบบ Session หลังจากนั้น เมื่อเรียกใช้ bean ได้แล้วเราจะมากำหนด ค่าให้ bean ตามคุณสมบัติ (property) ที่ต้องการ
การใส่ค่าเราจะใช้ setProperty ซึ่งหากใครชินกับ JAVA อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย
หลังจากน้ันระบุ name คือชื่อ property ที่ต้องการเขียนลงไปใน bean ส่วน value ก็คือค่านั่นเอง ง่ายใช้มั้ยครับ
ลองกดรันดูผลรันผ่าน localhost กัน
จาก ในภาพจะเป็น name="profile" property="custID" value="100001" property="custName" value="เทพประทานพร"
โดยสำหรับการดึงมาแสดงผลก็ใช้ getProperty
property ชื่อ custID (เรียก Method getCustID) และ property ชื่อ custName (เรียก method getCustName)
คราวนี้มาทำการส่งค่าข้ามฟอร์มกัน (Post data with HTML Form)
กรอกข้อมูลเลยครับ รหัสลูกค้า และ ชื่อ
หน้า post .jsp จะเป็นการเขียนโค้ดแสดงให้เห็นการรับค่าหลาย ๆ แบบ

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stop

เรื่องราวล่าสุดในประเภท ไอที

เรื่องราวล่าสุดทั้งหมด